<div align="center"><h1>mikrokontrolery.of.pl - wszystko o mikrokontrolerach jednoukładowych 8051 AVR PIC</h1><br><h3>Wszystko o mikrokontrolerach jednoukładowych. 8051, AVR, PIC.Programowanie, kursy, opisy, zasada działania, budowa.</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/m/mikrokontrolery/">http://free.of.pl/m/mikrokontrolery/</a></div>